Prisuddeling

DFfMS Prisuddeling

 

Molekylspektroskopiprisen

 

Prisen for bedste speciale-/ph.d.-afhandling inden for molekylspektroskopi

 

 

Området

Prisen gives til den bedste speciale- eller ph.d.-afhandling inden for udvikling eller anvendelse af molekylspektroskopi. I ulige år tildeles prisen for bedste ph.d.-afhandling bedømt inden for de sidste to år, regnet fra 1. marts. I lige år tildeles prisen for bedste specialeafhandling bedømt inden for de sidste to år

 

Proceduren

Kandidaten skal være dansk statsborger eller have udført sit speciale-/ph.d.-studium ved et dansk universitet eller forskningsinstitution. Kandidaten skal indstilles af sin hovedvejleder, som senest den 1. marts skal indsende en motiveret indstilling (1 side) af kandidaten, kandidatens CV og publikationsliste samt en elektronisk kopi af selve afhandlingen til formanden for Dansk Forening for Molekylspektroskopi.

 

Bedømelse

De modtagne indstillinger bedømmes af Dansk Forening for Molekylspektroskopis bestyrelsesmedlemmer samt af formanden for Molekylspektroskopisk Fond. Hvis kandidaten har haft en af disse personer som hoved- eller medvejleder, vil dette medlem af udvalget blive betragtet som inhabil.

 

Uddeling af prisen

Prisen består af et diplom samt 5.000 kr. Prisen uddeles årligt ved Kemisk Forenings årsmøde i juni. Det forventes, at modtageren i den forbindelse afholder et foredrag ved mødet i Sessionen for Molekylspektroskopi. Modtagerens rejseudgifter i forbindelse med deltagelsen i årsmødet vil også blive søgt dækket.

 

Annoncering

Prisen annonceres i januar/februar-udgaven af Dansk Kemi, på Dansk Forening for Molekylspektroskopis hjemmeside samt pr. e-mail til foreningens medlemmer. Endvidere informeres forskningsgrupper inden for molekylspektroskopi ved de danske universiteter.

 

Baggrund og administration

Prisen er stiftet af Dansk Forening for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond ved den ordinære generalforsamling i Dansk Forening for Molekylspektroskopi den 11. december 2014. Prisens formål og virke vil årligt blive evalueret ved den ordinære generalforsamling i Dansk Forening for

Molekylspektroskopi, hvor det ligeledes vil blive bestemt, hvordan udgifterne til prisen fordeles mellem Dansk Forening for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond for den kommende uddeling.

 

 

webmaster@dffms.dk www.dffms.dk Dansk Forening for Molekylspektroskopi