Velkommen

Velkommen til

Dansk Forening for

Molekylspektroskopi

 

Hovedmøde i Kemisk Forening:

 

Symposium: Molekylspektroskopi – et stykke dansk kemihistorie

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 9:30 – ca. 16:30 (tilmeldingsfrist 15. februar)

 

Festauditoriet, Københavns Universitet (tidligere KVL)

Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

09:30 Mulighed for en hurtig kop kaffe/te og et stykke morgenbrød

09:40 Velkomster ved arrangørerne

09:45 Poul Erik Hansen: Dansk Forening for Molekylspektroskopi og Molekylspektroskopisk Fond

10:00 Kjeld Schaumburg: Fra Bohr til Børge Bak

10:30 Niels Wessel Larsen: 60 år med mikrobølgespektroskopi ved KIKU

11:00 Kaffepause

11:30 Ole Faurskov Nielsen: Ramanspektroskopi et personligt tilbageblik

12:00 Søren Hassing: Resonans Raman Spektroskopi: Elektronisk eller vibrationsspektroskopi eller begge dele ?

12:30 Frokost

13:30 Poul Erik Hansen og Flemming Møller Nicolaisen: IR-spektroskopi

14:00 Erik W. Thulstrup og Jens Spanget-Larsen: Spektroskopi med lineært polariseret lys

14:30 Niels Rastrup Andersen: Spektroskopiens udvikling i industrien

15:00 Kaffepause

15:30 Charlotte Godtfredsen: Væskefase-NMR i Danmark

16:00 Thomas Vosegaard: Faststof-NMR i Danmark

16:30 Snacks og et glas vin

 

De fleste af dagens foredrag vil blive udgivet i en bog i skriftserien fra Dansk Selskab for Historisk Kemi. Bogen vil omfatte yderligere et eller flere bidrag om molekylspektroskopiens udvikling i Danmark. Nærmere om erhvervelse af bogen på tilmeldingsformularen.

Deltagergebyr for symposiet: 50 kr. Tilmelding på den elektroniske formular på hjemmesiden for Dansk Selskab for Historisk Kemi (brug link fra Kemisk Forenings hjemmeside eller gå direkte til http://www.historisk-kemi.dk) senest 15. februar.

Bemærk, at tilmeldingen ikke er endelig, før deltagergebyr, kr. 50, er indbetalt på registreringsnummer 1551, kontonummer 3536998, med angivelse af navn.

 

Symposiet er arrangeret af Dansk Selskab for Historisk Kemi & Dansk Forening for Molekylspektroskopi, sektioner i Kemisk Forening. Spørgsmål om arrangementet kan rettes til sekretæren for DSHK, Ture Damhus, venligst på E-mail til både tda@novozymes.com og turedamhus@outlook.dk.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

"Spektroskopi, det tekniske og videnskabelige felt, der beskæftiger sig med, hvorledes stoffets vekselvirkning med elektromagnetiske bølger afhænger af bølgelængden eller frekvensen. Vekselvirkningen kan give sig udtryk som absorption eller emission, og den spektrale variation kan være kontinuert eller fremstå som snævre spektrallinjer med karakteristiske bølgelængder.

 

Hvert grundstof har sit eget mønster af spektrallinjer, og observationen af, at sådanne mønstre i lyset fra de fjerneste galakser er identiske med dem, der observeres på Jorden, har ført til den fundamentale erkendelse, at fysikkens love er de samme overalt i Universet. Spektroskopi med elektromagnetisk stråling fra radiofrekvenser til gammastråling giver i kraft af sammenhængen E = hν, hvor E er strålingskvanternes energi, ν er frekvensen, og h er Plancks konstant, oplysninger om karakteristiske energier i stoffet over 17 størrelsesordener. Hermed er spektroskopien kilde til en overvældende del af den viden, vi har om stoffets opbygning fra elementarpartikler over atomer, molekyler og faste stoffer til stjerner, galakser og det interstellare medium. I kraft heraf har spektroskopi været afgørende for de videnskabelige gennembrud, der har ført til kvantemekanikken og kvanteelektrodynamikken.

 

I spektralanalyse anvendes spektroskopi til stofidentifikation fra rutinekontrol af råvarekvaliteten i den farmaceutiske industri til koncentrationer under 10-12 af tungmetaller som bly og kviksølv i blod. Molekylspektroskopi er en fællesbetegnelse for en række eksperimentelle metoder til studier af molekylers opbygning og egenskaber. Spektroskopi er grundlaget for teknikker til køling og manipulation af enkeltatomer samt for atomure, der med et relativt nøjagtighedsniveau på ned til 10-15 repræsenterer det ultimative i tidslig stabilitet. Spektroskopi opfattes ofte som synonymt med optisk spektroskopi, men omfatter i princippet alle typer af bølger, ligesom betegnelsen bruges i forbindelse med andre fysiske fænomener eller størrelser " (Citat fra den store danske - Gyldendals åbne ecyklopædi om spektroskopi .

Siden er sidst opdateret 14-01-2015.

Siden er sidst opdateret 14-12-2014.

Siden er sidst opdateret 14-12-2014.

webmaster@dffms.dk www.dffms.dk Dansk Forening for Molekylspektroskopi